Güneş Enerji Santrali (GES) Anahtar Teslim Yapım Hizmetleri

 

Ersis Enerji, arazi, çatı ve tarımsal sulama uygulamaları için en ideal sistem tasarımını yaparak anahtar teslim güneş enerji santrallerinin kurulumunu gerçekleştirmektedir.

2 kisim 04

 

Keşif: Uzman kadromuz ile kurulum yapılacak alana ait ön keşif yapılarak uygunluk tahlili gerçekleştirilir.
Projelendirme: Keşif bilgilerine göre mühendislik çalışmaları yapılır ve elde edilen bilgiler simülasyon programına gönderilir.
Fizibilite:  Çıkan projeye göre projenin verimliliği değerlendirilir. Yapılan mühendislik hesaplarına göre kurulum yapılacak santralin ekipman ve yatırım bütçesi belirlenir.
İzinler ve İdari Süreçlerin Yönetimi: Hazırlanan proje için alınacak izinleri ve idari süreçleri sizin adınıza Ersis Enerji yürütür.
Tedarik ve Nakliye: Santral için belirlenen ürünler ve ekipmanların tedariği ve satın alınması tamamlanır
Montaj ve Devreye Alma: Santral ürün ve ekipmanlarının montajı uzman ekiplerimiz tarafından yapılır ve santral çalışır duruma getirilir.

 

Endustriyel Cati Tipi GES 1

Endüstriyel Çatı Tipi GES

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde yapılan son değişikliklere göre artık 12 Mayıs 2019 tarihinden sonra devreye giren lisanssız elektrik üretim tesislerinin ihtiyaç fazlası elektrik satışının, bir önceki cari yıl tüketimi ile sınırlandırılmıştır. Bunun üstünde gerçekleşecek üretim ise YEKDEM’ e bedelsiz katkı olarak kabul edilecektir. Bu yüzden endüstriyel çatı tipi güneş enerji santrali projesi yatırımları, işletmenin kendi elektrik ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmalıdır.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeler ile sanayi tesisleri bağlantı anlaşmasındaki sözleşme güçlerinin iki katına kadar lisanssız elektrik üretim yatırımı yapabilir. Aynı zamanda bu değişiklik sayesinde elektrik tüketimi yüksek olan sanayi firmalarının veya kurumsal şirketlerin, çeşitli nedenlerle işletme veya binalarının olduğu dağıtım bölgesi sınırları içerisinde yatırıma uygun arazi bulamamaları halinde Türkiye’nin başka elektrik dağıtım bölgelerindeki arazilerde santral kurulumu yaparak, burada ürettikleri elektriği tüketimleri ile mahsuplaştırabilecekler. Çatısında üretim tesisi bulunan işletmelere kapasite artışı ve OSB içerisindeki işletmelere OSB dışında GES kurulması imkanı sağlanmaktadır.

Endüstriyel ve Ticari işletmenize güneş enerjisi sistemi yatırımı yapmak istiyorsanız bizimle irtibata geçtikten sonra işletmenizi ziyaret etmekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz keşif sonrasında aşağıdaki hizmetleri sizlere sunmaktayız:

arazi ve Tarimsal GES 1

Arazi ve Tarımsal GES

Tarla sulamaları, Güneş Enerji Sistemi kullanan pompalar sayesinde şebeke ihtiyacı duyulmadan yapılabilmektedir. Bu sistemlerde derin kuyu ve yüzey pompalar için gereken elektrik enerjisi güneşten sağlanabilmektedir.

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde yapılan son düzenlemelere göre artık tarımsal sulama amaçlı tesisler tarafından bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün iki katı ve diğer kişiler bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, tüketim tesisi ile aynı ya da farklı ölçüm noktasında kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilmektedirler.

Arazinize güneş enerjisi sitemi yatırımı yapmak istiyorsanız bizimle irtibata geçtikten sonra anahtar teslim kurulum hizmeti için aşağıdaki hizmetleri sizlere sunmaktayız.

Çatı GES

Cati Tipleri 1Çatı Tipi Güneş Enerji Santralleri Kurulabilecek Çatı Tipleri

Çatı üzerine kurulan güneş panelleri ile kurulu üretim kapasitesine bağlı olarak, binanın tükettiği enerji kadar güneşten üretebilmektedir.
Konut çatılarında güneş paneli monte edilecek alan dardır ve bunların büyük bir bölümü direkt olarak güneye bakmaz. Baca gibi çatı üzerinde yer alan yapılardan dolayı çatı alanının bir kısmı gölgede kalabilir. Bu bakımdan konutun güneş enerjisinden verimli bir şekilde yararlanabilmesi için  detaylı bir keşfe ihtiyacı vardır.

Çatıya monte edilecek güneş paneli sayısının az olması nedeniyle yüksek güçlü ve verimli paneller tercih edilmelidir.
Çatı Güneş enerjisi sistemlerinde inverter seçimi de önemli bir faktördür. Seçilecek inverterin teknik özellikleri direkt olarak sisteminin verimini ve yatırım getirisini etkiler.

Çatılar yalıtım açısından konutların en hassas bölümlerindendir. Konut güneş enerjisi sistemlerinde konstrüksiyon – montaj ekipmanlarının ve güneş paneli montajının bu konuda deneyimli bir ekip tarafından yapılması gerekmektedir.

Firmamız bu süreçlerin tamamında müşterisine yüksek kalite ve standartlarla hizmet vermek için çalışmaktadır.