Biyokütle Yakıt Hazırlama ve Tedariği

Hasat sonrası arta kalan atıklar/artıklar, budama atıkları/artıkları, orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar biyokütle atıkları olarak tanımlanır. Biyokütle enerjisi, yenilenebilir kaynaklardan üretilen ve fosil kaynaklı enerjiye göre çevre dostu olması nedeniyle günümüz ve gelecek için önemli, sürdürülebilir bir enerji türüdür. Tarım ve orman atıkları ile orman ürünlerinden elde edilen biyokütle yakıtı, endüstride buhar ve elektrik üretmek üzere kojenerasyon santrallerinde ve kazanlarda yakıt ya da eş yakıt olarak yakılmakta ve ayrıca mesken ve ticari bina ısıtması amacıyla da kullanılmaktadır.

Ersis Enerji, doğalgaz ya da kömür tüketen endüstriyel tesislerin karbon ayak izini azaltan ekonomik biyokütle yakıtlı tesislere dönüşümünü, yakıt tedarik ve zincirinin oluşturulmasını sağlamaktadır.

Ahmetli-Manisa’daki tesisimizde bu atıklar yakıt haline getirilerek talep eden tesislere gönderilmektedir.