Lisanslı/Lisanssız Enerji Santralleri Danışmanlık Hizmetleri

ersis icon2 05

Proje Geliştirme ve İzin Süreçleri

Lisanslı ve Lisanssız yenilenebilir enerji santralleri (güneş, rüzgar ve büyokütle/biyogaz) için aşağıda örnekleri verilen tüm izin süreçlerini içeren proje geliştirme işleri yapılmaktadır.

  • Çağrı mektubu alınması (İlgili Dağıtım Şirketi veya OSB’den)
  • EPDK’dan önlisans ve lisans alınması
  • ÇED ve İmar İşleri
  • Haritacılık Hizmetleri
  • Orman ve Mera İzinleri

Proje Yönetimi

Projenin fikir aşamasından devreye alınmasına kadar fizibilite, şartname hazırlığı, ihale ve sözleşme süreçlerinin yönetimi dahil tüm süreçlerde proje yönetimi yapılmaktadır.

Mühendislik

Temel ve detay mühendislik hizmetleri kapsamında:

  • Santral yeri ve teknoloji tipi seçimi
  • Santral fizibilite analizleri
  • Tesisin tüm sistem ve mühendislik tasarımları yapılmaktadır.

Denetim

Enerji santrallerinin yapım aşaması ve işletme dönemindeki tüm süreçlerinde projeye uygunluğunun denetlenmesi yapılmaktadır. Aynı  zamanda santrallerin iyileştirilmesine yönelik gerekli tespitlerin ve kontrollerin yapılıp raporlanması hizmetleri tarafımızca verilmektedir.

Danışmanlık

Yatırımcılar, Finansörler ve Yükleniciler için; danışmanlık (Owner’s/Lender’s/Bidding Engineering) hizmetleri, tüm izin süreçleri, tasarım, inşaat, montaj, tesisin devreye alınması ve yapılacak test aşamalarında, işletme ve bakım/onarım işlerinde gereken her türlü destek verilmektedir.