Sıkça Sorulan Sorular

1- Tarımsal GES uygulamalarında mahsuplaşma yapılabilir mi?

Cevap: Evet, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi yapanlar aylık mahsuplaşma yapılabilir.

2- Sanayi tesisimde GES kurabilir miyim?

Cevap: Evet kurabilirsiniz. Sanayi tesisleri tarafından bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün iki katına kadar Güneş Santrali kurabilirler.

3- Hangi santraller için SCADA zorunludur?

Cevap: Üretim tesislerinden kurulu gücü 50 kW ve üzeri olan üretim tesislerinde SCADA bağlantısı zorunludur.

4- Hazine arazilerine GES kurulabilir mi?

Cevap: Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılmasına yönelik olarak Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ya da kullanma izni verilmesi amacıyla aşağıdaki abone grupları başvuruda bulunabileceklerdir:

 • Maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri,
 • Sanayi abone grubunda yer alan kişiler,
 • Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler,
 • Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler başvuruda bulunabilir.

*Mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alan kişiler başvuruda bulunamazlar.

5- Çatı GES’lerde güç artışı yapabilir miyim?

Cevap: Öz tüketim yapan ve bağlantı anlaşması imzalanan veya kabul işlemleri tamamlanan üretim tesisleri kurulu güç artışı yapabilirler.

6- 11.08.2022 tarihli Lisanssız Yönetmelik değişikliğinde yapılan önemli değişiklikler nelerdir?

 • Sanayi tesisleri ve tarımsal sulama amaçlı tesisler bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün iki katı ve diğer kişiler bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla (yönetmeliğin 5.1.(h) bendi kapsamında), tüketim tesisinin bulunduğu dağıtım lisansı bölgesi dışında da üretim tesisi kurulabilir.
 • Tüketimi aşan üretimler YEKDEM’e ‘bedelsiz katkı’ olarak yansıtılacaktır. İhtiyacın fazlası üretilen enerjinin şebekeye verilmesiyle oluşan ve dağıtım şirketine ödenen bedeller ödenmeyecektir.
 • İster OSB içinde olsun ister dışında olsun başka bir dağıtım bölgesinde lisanssız üretim tesisi kurabilecektir.
 • Yatırımcının çatısındaki elektrik üretim tesisiyle farklı bir ölçüm noktasındaki tüketim tesisini ilişkilendirmek artık mümkün hale gelmektedir.
 • Lisanslı veya lisanssız kojenerasyon tesisleri bulunan tüketiciler de belirli şartlar altında kojen santrali ile karşılayamadığı tüketimleri için lisanssız üretim tesisi kurabilecektir.
 • Kojenerasyon santrali bulunan işletmelerin yanı sıra, 5.1.ç kapsamında tüketim amaçlı üretim tesisi kuran ancak aynı noktada daha fazla tesis kurma İmkanı bulunmayan kişilere tüketimi karşılama amaçlı farklı ölçüm noktasında tesis kurabilme imkânı tanınmıştır.
 • 10 MW’ın üstündeki tesisler için doğrudan sisteme bağlanma (fider) imkanı getirilerek şebekeye bağlantı noktasındaki kısıt ortadan kaldırılmıştır.

7- Bir ev için Güneş Enerjisi tüm enerji ihtiyacını karşılar mı?

Cevap: İstenilen miktarda enerji sağlanabilir. Ancak sistemin kurulacağı alan, proje ve bütçeye göre değişim gösterir.

8- Güneş Enerji Sistemleri kendisini ne kadar sürede amorti eder?

Cevap: Sistemin kurulacağı yer ve alana bağlı olmak şartıyla kendisini 2-5 yıl arasında amorti eder.

9- Yağmur, dolu ve kar yağışı elektrik üretimin etkiler mi?

Cevap: Paneller yağmur, dolu ve kar yağışlarına karşı dayanıklıdır. Bakımlarının düzenli yapılması ve paneller üzerinde biriken kalıntıların temizlenmesi gerekir.

10- Mevsimler arasında ürettiğim enerjide değişim olur mu?

Cevap: Evet olur. Yaz aylarında üreteceğimiz enerji maksimum seviyede olup diğer aylarda düşüş gösterir. Fakat, aşırı sıcakların panellerin ürettiği enerji miktarını düşürdüğü bilinmektedir.

11- Güneş enerji santrali ile tarımsal sulama yapabilir miyim?
Cevap: Elektrik aboneliği DSİ Genel Müdürlüğü’ne veya sulama birliklerine ait tarımsal sulama amaçlı tesislerin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kurulu gücü bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüne kadar elektrik üretim tesisi kurulabilir.

12- Endüstri bölgesinde yer alan bir firmayım, kendi elektriğimi üretebilir miyim?

Cevap: Ayrı şirket kurma şartı aranmaksızın endüstri bölgesindeki firmalar elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla YEKA alanlarına kendi elektrik üretim tesisini artık kurabilir.

13- Evimde GES var, gelir vergisi ödeyecek miyim?

Cevap: Apartman ve konutlardaki güneş enerjisi kurulumlarının elektrik satışı için uygulanan gelir vergisi muafiyetinde sistem güç sınırı 50 kW’a kadar çıkarılmıştır.