Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Van Et Kombinası Müdürlüğü 8MW Arazi GES Projesi

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Van Et Kombinası Müdürlüğü 8MW Arazi GES Projesi İçin Gerekli İzinlerin Alınması, ÇED İşlemleri, Elektrik ve Statik Projelerin Onaylatılması, ENH Projelerinin Tamamlanması, Fizibilite Çalışmaları ve İhale Dökümanlarının Hazırlanması Hizmetleri