Enerji Santralleri Danışmanlık Hizmetleri

ersis icon2 05

Proje Geliştirme

Lisanslı ve lisanssız yenilenebilir enerji santralleri (güneş, rüzgar ve biyokütle/biyogaz) için projelerin geliştirilmesi yapılmaktadır.

Proje Yönetimi

Projenin yatırım başlangıcından devreye alınmasına kadar ihale ve sözleşme süreçlerinin yönetimi de dahil olmak üzere tüm süreçlerde projenin yönetilmesi yapılmaktadır.

Mühendislik

Temel ve detay mühendislik hizmetleri kapsamında:

  • Santral yer ve teknoloji seçimi ve değerlendirmesinin yapılması,
  • Kömüre dayalı santral projeleri için maden etüt, rezerv tespiti,
  • Santral fizibilite analizlerinin yapılması,
  • Tesisin sistem veya komponent bazında proje tasarımı yapılmaktadır.

Denetim

Enerji santrallerinin yapım aşaması ve işletme dönemindeki tüm süreçlerinde projeye uygunluğunun denetlenmesi yapılmaktadır. Aynı  zamanda santrallerin iyileştirilmesine yönelik gerekli tespitlerin ve kontrollerin yapılıp raporlanması hizmetleri tarafımızca verilmektedir.

Danışmanlık

Yatırımcılar, Finansörler ve Yükleniciler için danışmanlık (Owner’s/Lender’s/Bidding Engineering) hizmetleri, tasarım, inşaat, montaj, tesisin devreye alınması ve yapılacak test aşamalarında ve işletme aşamasında bakım ve onarım işlemlerinde gereken her türlü danışmanlık hizmeti verilmektedir.