ISG Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer yükümlülüklerimizi yerine getirmek önceliğimizdir.
İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanarak;

  • Tüm personelin bilinçlendirilmesi için eğitimlerin verilmesi,
  • Üst yönetime risk değerlendirmesi yaparak şantiye ve ofis ortamındaki güvensiz durumların tespit edilmesi ve  ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için her türlü çalışmaların yapılması,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamaları sürekli gözden geçirip iyileştirmelerin yapılması,
  • Paydaşlarımızın işbirliği ile İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler verilmesi,
    sorumlu ve duyarlı kuruluşlar olmaları için teşvik edilmesi sorumluluklarımız arasındadır.