×

Kurumsal

ERSİS; enerji, altyapı ve endüstriyel tesislere yönelik mühendislik, müşavirlik/danışmanlık ve yapım hizmetleri üretmektedir. Firma ortakları, yurtiçi ve yurtdışında yirmi yılda edindiği deneyimleri, ERSİS Enerji aracılığıyla piyasaya sunmakta, bunları yaparken uluslararası proje yönetim ölçütlerini özenle kullanmaktadır.

320 MWe ÇAN TERMİK SANTRALİ ÖZELLEŞTİRME FİZİBİLİTESİ

320 MWe ÇAN TERMİK SANTRALİ ÖZELLEŞTİRME FİZİBİLİTESİ

Türkiye’nin önemli kuruluşlarından olan bir holding için; özelleştirilmesi planlanan 320 MWe gücündeki linyit yakıtlı Çan Termik Santralinin mevcut durum değerlendirmesi ve fizibilite çalışması Kasım 2014’te başlatılmıştır. Çalışma kapsamında, tesisin ve maden sahasının detaylı bir mevcut durum tespitinin yanında, yapılması gereken iyileştirmeler, performans öngörüsü ile mevcut ve yeni yapılabilecek üniteleri de içeren detaylı bir fizibilite çalışması Şubat 2015’te tamamlanmıştır. Bu çalışmayla yatırımcının ihaleye girme kararı, özelleştirme bedeli ve sonrasındaki süreçlerle ilgili öngörüsü netleştirilmiştir.

320 MWe ÇAN TERMİK SANTRALİ ÖZELLEŞTİRME FİZİBİLİTESİ