×

Kurumsal

ERSİS; enerji, altyapı ve endüstriyel tesislere yönelik mühendislik, müşavirlik/danışmanlık ve yapım hizmetleri üretmektedir. Firma ortakları, yurtiçi ve yurtdışında yirmi yılda edindiği deneyimleri, ERSİS Enerji aracılığıyla piyasaya sunmakta, bunları yaparken uluslararası proje yönetim ölçütlerini özenle kullanmaktadır.

SARIKAMIŞ VE ARPAÇAY İLÇELERİNDE BİYOGAZ TESİSİ KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

SARIKAMIŞ VE ARPAÇAY BİYOGAZ

Kars iline bağlı Sarıkamış ve Arpaçay ilçelerinde biyogaz tesisi kurulmasına yönelik araştırmalar yapılarak, bu ilçelerdeki hayvancılık işletmelerinden kaynaklanan hayvansal atıklardan üretilebilecek biyogaz ve eşdeğer elektrik enerjisi miktarının  belirlenmesine yönelik proje geliştirme ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Hayvansal atıklar genellikle kontrolsüz yığınlar haline getirilmekte ve büyük oranda anaerobik ve uzun süren ayrıştırma işlemi sonrasında tarımsal alanlarda organik gübre olarak kullanılmaktadır. Kontrolsüz anaerobik yığınlardan küresel ısınmanın sorumlusu olarak kabul edilen sera gazlarından biri olan metan açığa çıkmakta, uzun süren ayrışma ve yıkanma yoluyla bitki besin elementleri kaybolmakta, mikrobiyolojik dezenfeksiyon da sağlanamamaktadır. Bu nedenlerle gübre olarak etkinliği azaltmakta ve çevre kirliliğine yol açmaktadır. Bu atıkların uygun olmayan koşullarda bekletilmesi ya da araziye gelişi güzel uygulanması sonucu, yıkanma ve buharlaşma ile önemli miktarda besin elementi kaybolmakta, toprak verimliliği ve tarımsal üretim açısından beklenen yarar tam olarak sağlanamamaktadır. Bunun yanı sıra yüzey ve yer altı su kaynaklarını da kirletmektedir. Hayvansal atıkların havasız ortamda çürütülerek biyogaz üretilmesi, biyogazdan enerji elde edilmesi, arta kalan maddelerin de organomineral gübre olarak kullanılması, faydaları kadar çevresel zararların önlenmesi için de iyi bir atık yönetimi olarak görülmektedir.

SARIKAMIŞ VE ARPAÇAY İLÇELERİNDE BİYOGAZ TESİSİ KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI