×

Kurumsal

ERSİS; enerji, altyapı ve endüstriyel tesislere yönelik mühendislik, müşavirlik/danışmanlık ve yapım hizmetleri üretmektedir. Firma ortakları, yurtiçi ve yurtdışında yirmi yılda edindiği deneyimleri, ERSİS Enerji aracılığıyla piyasaya sunmakta, bunları yaparken uluslararası proje yönetim ölçütlerini özenle kullanmaktadır.

KIRŞEHİR BİYOGAZ TESİSİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

KIRŞEHİR BİYOGAZ

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yoğun olduğu Körpınar Köyü’nde, büyükbaş, kümes ve zirai atıklardan biyogaz elde ederek elektrik üretmek için proje geliştirme, proje yönetimi ve danışmanlık hizmetleri verilmiştir.

Hizmet kapsamında fizibilite, izin süreçlerinin yürütülmesi (MÇK, ön fizibilite, ÇED, EPDK önlisans/lisans), teknoloji seçimi, şartname hazırlığı ve ihale yönetimi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Biyogaz tesisleri, artan enerji talebinin yenilenebilir enerjiden karşılanması, proses çıktısı olan organik gübrenin sürdürülebilir tarım ve hayvancılığa katkı sağlaması açısından, hayvancılık ve enerji kaynaklı sera gazı salınımlarının azaltılmasına katkılarından ve doğadaki madde döngüsünü tamamlayıcı özellikte olması açısından, tarım ve hayvancılık faaliyetleri kaynaklı biyolojik olarak parçalanabilir atıkların bertarafı ve yeniden değerlendirilebilmesi için en avantajlı yöntemdir. (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi – İzmir İli 2019 Yılı Çevre Durum Raporu)

KIRŞEHİR BİYOGAZ TESİSİ DANIŞMANLIK HİZMETİ