×

Kurumsal

ERSİS; enerji, altyapı ve endüstriyel tesislere yönelik mühendislik, müşavirlik/danışmanlık ve yapım hizmetleri üretmektedir. Firma ortakları, yurtiçi ve yurtdışında yirmi yılda edindiği deneyimleri, ERSİS Enerji aracılığıyla piyasaya sunmakta, bunları yaparken uluslararası proje yönetim ölçütlerini özenle kullanmaktadır.

ENTEGRASYON

ENTEGRASYON

ENTEGRASYON

TEKNİK / İDARİ / İNSAN KAYNAKLARI / ALTYAPI

Devralınmak üzere olan ya da devralınmışEnerji Santrallerinin performans değerlendirmesi, iyileştirmeleri ve tesisin yeni sahibinin yapısına entegrasyonu için çok önemli bir hizmet paketi:

Tesislerin çalışan yetkinliği ve üretkenliğinin geliştirilmesi, işletme ve bakım süreçlerinin iyileştirilmesi, işletme risklerinin azaltılması, özel sektöre geçiş sebebiyleiş yapım kültürünün düzenlenmesi, özelleştirme sebebiyle halkla ilişkilerin ve firma itibarının dikkatle ele alınması, tüm bu geçiş sürecinin en hızlı şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması ve bütün bu çalışmalar süresince de tesisin sağlıklı ve kesintisiz olarak işletilmesinin sağlanması için  bir entegrasyon planı yürütülmelidir.

Özelleştirilen/el değiştiren santrallerin yeni sahibinin yapısına entegrasyonu

Devralınmak üzere olan ya da devralınmış Enerji Santrallerinin idari, teknik, mali, insan kaynakları, yönetim vb. gibi tüm konularda yeni sahibinin mevcut sistemleriyle uyumunun sağlanması

 

 

ENTEGRASYON