×

Kurumsal

ERSİS; enerji, altyapı ve endüstriyel tesislere yönelik mühendislik, müşavirlik/danışmanlık ve yapım hizmetleri üretmektedir. Firma ortakları, yurtiçi ve yurtdışında yirmi yılda edindiği deneyimleri, ERSİS Enerji aracılığıyla piyasaya sunmakta, bunları yaparken uluslararası proje yönetim ölçütlerini özenle kullanmaktadır.

MÜHENDİSLİK

MÜHENDİSLİK

ENERJİ SANTRAL-MADEN FİZİBİLİTESİ / KONSEPT TASARIM / TEMEL ve DETAY MÜHENDİSLİK / MÜŞAVİRLİK

 

Enerji projelerinin geliştirilmesi aşamasında yer seçimi, teknolojik değerlendirme, tekno-ekonomik analizleri… Kömüre dayalı santral projeleri için maden etüt, rezerv tespiti,işletme planlama ve fizibilite analizleri… Tesis, sistem veya komponent bazında tasarım ve temel ve detay mühendislik hizmetleri… Yatırımcılar, Finansörler ve Yükleniciler için müşavirlik (Owner’s/Lender’s/Bidding Engineering) hizmetleri

MÜHENDİSLİK