×

Kurumsal

ERSİS; enerji, altyapı ve endüstriyel tesislere yönelik mühendislik, müşavirlik/danışmanlık ve yapım hizmetleri üretmektedir. Firma ortakları, yurtiçi ve yurtdışında yirmi yılda edindiği deneyimleri, ERSİS Enerji aracılığıyla piyasaya sunmakta, bunları yaparken uluslararası proje yönetim ölçütlerini özenle kullanmaktadır.

Kurumsal

Hakkımızda

ERSİS; enerji, altyapı ve endüstriyel tesislere yönelik mühendislik, müşavirlik/danışmanlık ve yapım hizmetleri üretmektedir. Firma ortakları, yurtiçi ve yurtdışında yirmi yılda edindiği deneyimleri, ERSİS Enerji aracılığıyla piyasaya sunmakta, bunları yaparken uluslararası proje yönetim ölçütlerini özenle kullanmaktadır.

 

Firmamız yıllar boyunca kömür, doğal gaz ve hidrolik santral projelerinde, proje geliştirme, yapım ve işletme aşamalarında en üst düzey görevlerde bulunmuş yönetici ortaklarının yanında, kömür yakıtlı santraller konusunda uzmanları da bünyesinde bulundurmaktadır. Bu bağlamda, başta Hidroelektrik Santralleri ve Akışkan Yataklı Kazanlara dayalı termik santraller olmak üzere güç santralları ve endüstriyel ısı ve güç üretim tesislerinin proje geliştirme, sözleşme, tasarım ve kurulum aşamalarında edinilen tecrübe ERSİS’e taşınmıştır. Buna ilişkin olarak uzmanlarımızın öne çıkan referans projelerinden örnekler referanslar sayfasında verilmiştir.

 

Firmamız uzmanlarının en önemli deneyimlerinden bazıları işletmedeki kömür ve doğal gaz santrallerine mühendislik hizmeti verilmesidir. Bu kapsamda başta kömür santrallerinde olmak üzere proses iyileştirme ve verim artışı projeleri olarak Hindistan’daki ve Fas’taki tesislerde yapılan çalışmalar da firmamız uzmanlarının uluslararası referansları arasında bulunmaktadır.

 

Bu kapsamda firmamız uzmanları 20 yıla yakın profesyonel iş hayatında santral projeleri üzerine; proje geliştirme çalışmaları, fizibilite, yakma teknolojileri, proje yönetimi ve tesis performans değerlendirme çalışmaları üzerine kayda değer bir tecrübe edinmiştir.

 

Hakkımızda

ERSİS; enerji, altyapı ve endüstriyel tesislere yönelik mühendislik, müşavirlik/danışmanlık ve yapım hizmetleri üretmektedir. Firma ortakları, yurtiçi ve yurtdışında yirmi yılda edindiği deneyimleri, ERSİS Enerji aracılığıyla piyasaya sunmakta, bunları yaparken uluslararası proje yönetim ölçütlerini özenle kullanmaktadır.